Το Security Project έχει καθιερωθεί ως η ετήσια κορυφαία συνάντηση των επαγγελματιών και ειδικών της ασφάλειας στην Ελλάδα και την Κύπρο αποτελεί την έκφραση διαδραστικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, ανάδειξης τεχνογνωσίας του περιοδικού Security Manager που εδώ και χρόνια αποτελεί το σημείο αναφοράς και εξωστρέφειας του χώρου της ασφάλειας στην Ελλάδα.

To συνέδριο διακρίνεται στις δυο θεματικές ημερίδες: Security Manager Forum και Security Technology Day. Κατά τη διάρκεια του Security Manager Forum, αναλύονται κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και τη πρακτική στη διαχείριση έργων ασφάλειας, την προστασία εγκαταστάσεων, τη φύλαξη προσώπων και υποδομών, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι προκλήσεις ασφάλειας της εποχής.

Αντίστοιχα στη θεματική ημερίδα Security Technology Day παρουσιάζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας.

Το συνέδριο επισκέπτονται Security Managers από επιχειρήσεις και οργανισμούς, Στελέχη και Προσωπικό ΙΕΠΥΑ, Στελέχη σωμάτων και υπηρεσιών της δημόσιας δύναμης ασφάλειας και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση τεχνολογικών έργων και εγκαταστάσεων συστημάτων ασφάλειας.