Το Infocom Security που διοργανώνεται κάθε χρόνο – με πυλώνες τα περιοδικά IT Security Professional και Infocom  – αποτελεί τη μεγαλύτερη συνεδριακή εκδήλωση στην Ελλάδα και την Κύπο, για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνων των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο συνέδριο Infocom Security, Έλληνες και Ξένοι εισηγητές αναδεικνύουν τις εξελίξεις στο τοπίο των ψηφιακών απειλών και παρουσιάζουν πολιτικές, τεχνικές και μεθόδους αντιμετώπισης των κινδύνων στο κυβερνοχώρο καθώς και λύσεις προστασίας των πληροφοριακών υποδομών και των δεδομένων των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Το συνέδριο υποστηρίζουν κάθε χρόνο ως χορηγοί το σύνολο των μεγαλύτερων ελληνικών αλλά και ξένων επιχειρήσεων στο τομέα των υπηρεσιών και λύσεων ΙΤ Security.

Κάθε χρόνο, το συνέδριο Infocom Security, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες που προέρχονται κυρίως από το στελεχιακό δυναμικό τμημάτων IT επιχειρήσεων (CIOs, CISOs, ΙΤ Managers, κ.α) κάθε δραστηριότητας και κλίμακας καθώς επίσης και επαγγελματίες από το κανάλι της πληροφορικής, αλλά και μέλη της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας στη χώρα μας.