Το συνέδριο Drones Pro Conference αναδεικνύει σε βάθος τις νέες μεθόδους, τις προτάσεις, τα οφέλη και τα case studies, εταιριών και οργανισμών οι οποίες έχουν εντάξει τα drones σε διάφορες εφαρμογές, σε ποικίλους κυβερνητικούς και εμπορικούς τομείς και δραστηριότητες, δίνοντας έμφαση στην Ασφάλεια, την Επιτήρηση, όλες τις εκφάνσεις της ευρύτερης έννοιας της Πολιτικής Προστασίας αλλά και στην Άμυνα.

Απευθύνεται σε:

  • όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις, να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς των drones
  • σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις σύγχρονες εφαρμογές και καινοτομίες των Drones στους τομείς της ασφάλειας, επιτήρησης, πολιτικής προστασίας ή άμυνας.

website: dronespro.gr