Το InfoCom Security Cyprus πραγματοποιείται υπό την οργανωτική ευθύνη των εταιριών SmartPress και SmartCom και προσελκύει ετησίως εκατοντάδες επισκέπτες, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη και επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής, από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε κλάδου, από την Κύπρο και την Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετέχουν κάθε χρόνο  στελέχη τμημάτων IT (CTOs, CIOs, IT Managers, IT Administrators,  IT Security Managers, IT Auditors κλπ.) από μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς του  Δημόσιου τομέα, που καλύπτουν το σύνολο των κάθετων αγορών, επαγγελματίες από το κανάλι της Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων και τη διάθεση λύσεων IT, αλλά και επιστήμονεςερευνητές, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων  και άνθρωποι με ευρύτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο χώρο.