Το συνέδριο InfoCom Cyprus, διοργανώνεται από το 2009 και αποτελεί θεσμό για τον κλάδο του ICT στην Κύπρο. Πρόκειται για το ετήσιο ραντεβού των στελεχών της ψηφιακής αγοράς, αλλά και όσων χρησιμοποιούν τα εξειδικευμένα εργαλεία και τις υπηρεσίες, προκειμένου να κάνουν πράξη τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Το συνέδριο απευθύνεται στα στελέχη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής αλλά και της τεχνολογίας γενικότερα, καθώς επίσης σε υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχηυπουργούςδημοσιογράφους και opinion leaders.

website: infocomcy.com