Το WID συνιστά ένα σύγχρονο, υψηλού επιπέδου newsletter, ένα classy ψηφιακό «meeting point» για Γυναίκες επαγγελματίες που αντλεί τη θεματολογία του από τη δράση των Γυναικών, Ελληνίδων και ξένων, που είτε δραστηριοποιούνται στον κλάδο του STEM, είτε αξιοποιούν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε πιο παραδοσιακούς κλάδους.