Το  Security Manager είναι το πρώτο και μοναδικό περιοδικό στην Ελλάδα και την Κύπρο που από το 2006 ειδικεύεται συνολικά στα θέματα ασφάλειας, αποτελώντας μαζί με την ηλεκτρονική του έκδοση www.securitymanager.gr το σημείο αναφοράς στο χώρο.

Αναδεικνύοντας μέσα από αναλύσεις, αναφορές, άρθρα και παρουσιάσεις, τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τις Τεχνολογίες, το Management και τις Υπηρεσίες στο τομέα της Ασφάλειας, το Security Manager αναγνωρίζεται από την αγορά και τους επαγγελματίες ως ο βασικός πυλώνας ενημέρωσης και αποτύπωσης των εξελίξεων στο χώρο.

Το Security Manager διανέμεται ως έντυπο σε πάνω από5.000 αποδέκτες μέσω direct-mail και συνδρομών και ως ψηφιακή έκδοση σε πάνω από 25.000 αποδέκτες μέσω ηλεκτρονικών newsletter.

Οι αποδέκτες του Security Manager διακρίνονται κυρίως σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Διευθυντές, Υπεύθυνοι και Στελέχη των Εσωτερικών Τμημάτων Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων από όλες τις κάθετες αγορές και Δημόσιων οργανισμών
  • Εταιρίες Εγκατάστασης και Υλοποίησης Έργων Συστημάτων Ασφάλειας
  • Στελέχη Ιδιωτικών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)