Οι τεχνολογίες, το Management και οι Υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα της ασφάλειας αποκρυσταλλώνονται μέσω του Security Manager Newsletter, το οποίο δεν αποτυπώνει μόνο το σύνολο της επικαιρότητας, αλλά παράλληλα καταγράφει όλες τις νέες εξελίξεις στον χώρο του physical security.