Το IT Security Professional αποτελεί την μοναδική έντυπη και ηλεκτρονική B2B έκδοση με θεματολογία σχετική με τις Υποδομές Πληροφορικής των Επιχειρήσεων και Οργανισμών όπου μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στην κρίσιμη πτυχή της Ψηφιακής  Ασφάλειας.

Το έντυπο και η online έκδοση του αναδεικνύουν τις σύγχρονες τεχνολογίες, στρατηγικές και τάσεις που σχετίζονται με τις υποδομές IT στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και ειδικότερα σε ότι αφορά λύσεις Software και Hardware, Υπηρεσίες IT, Δίκτυα και λύσεις για την Προστασία των Δεδομένων.