Η πετυχημένη έκδοση ΚΙΝΗΤΗ Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες που έχει γράψει ιστορία στον ελλαδικό χώρο κυκλοφορεί και για την αγορά της Κύπρου. Το εν λόγω έντυπο καταγράφει, αναλύει και παραθέτει μέσα από τις σελίδες τού όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην αγορά της Κινητής Τηλεφωνίας και των τηλεπικοινωνιών όχι μόνο για την αγορά της Κύπρου, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του συγκεκριμένου περιοδικού είναι η εκπαίδευση και σωστή ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο και των στελεχών της αγοράς για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για όλες τις τεχνολογικές τάσεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον.