Το ΙΤ Security Professional Newsletter ενδιαφέρει όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ΙΤ (CIOs, IT Managers, ΙΤ Security Managers) και έχει ως στόχο να φέρει στο προσκήνιο την επικαιρότητα που αφορά τον ευρύτερο κλάδο του Information Technology