Είμαστε σε μία περίοδο όπου η σημασία της διασύνδεσης κάθε είδους συσκευών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία έννοια με την οποία ασχολείται το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Τα δίκτυα 5G δεν προσφέρουν απλά και μόνο πολύ υψηλότερες ταχύτητες διασύνδεσης δεδομένων. Στα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται ακόμη το χαμηλό latency, η δυνατότητα για ταυτόχρονη λειτουργία εκατοντάδων χιλιάδων διασυνδεδεμένων συσκευών σε μία περιοχή αλλά και το network slicing. Στο Mobile Connected World συζητούμε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και τις προοπτικές για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτόμων οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη αξία όσον αφορά στην αξιοποίηση της νέας γενιάς των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Και πως αυτά τα δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί τόσο η καθημερινότητα των πολιτών όσο και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

website: mwc.gr