Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας και στο Newsletter του Greek Hotelier News απεικονίζουμε όλες τις νέες τάσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και παράλληλα εστιάζουμε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Έλληνας ξενοδόχος.