Το Συνέδριο Hotel Tech, τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, διοργανώνεται από την εταιρία Smart Press που είναι εδώ και πολλά χρόνια συνυφασμένη με τη διοργάνωση πολλών και σημαντικών συνεδριακών εκδηλώσεων τεχνολογίας. Το Hotel Tech απευθύνεται σε Στελέχη Ξενοδοχειακών μονάδων (Ξενοδόχους, Διευθυντικά Στελέχη Ξενοδοχειακών μονάδων, Υπεύθυνους Εγκαταστάσεων και Προμηθειών, Διευθυντές Ασφάλειας, Υπεύθυνους τμημάτων ΙCΤ & Μηχανοργάνωσης, Digital Managers, Υπεύθυνους Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Συμβούλους, Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές, Υπεργολάβους, Επαγγελματίες του Τουρισμού, κ.ά.) που λαμβάνουν μέρος στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την επιλογή και διαχείριση των τεχνολογικών υποδομών στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Επίσης, απευθύνεται σε τεχνικές εταιρείες, υπεργολάβους, κατασκευαστές, τεχνολογικούς Integrators, εγκαταστάτες και εν γένει επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ενέργειας, ασφάλειας και τηλεόρασης που αναλαμβάνουν την υλοποίηση τεχνολογικών έργων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις.

website: hoteltech.gr