Στο ESG Universe (το newsletter του ομώνυμου ετήσιου συνεδρίου) εξετάζουμε τις σημερινές προκλήσεις ESG και παρέχουμε κάθε πληροφορία αναφορικά με τις δράσεις των επιχειρήσεων για τη Διαχείριση Απόδοσης Βιωσιμότητας, τον προγραμματισμό τους για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και όλες τις τάσεις από το εξωτερικό που υιοθετούνται με ραγδαίους ρυθμούς και στην Ελλάδα.

Το 15θήμερο ESG Universe, το οποίο αποστέλλεται σε 20.000 παραλήπτες,  κάνει μια βαθιά βουτιά σε ερευνητικά δεδομένα για το ESG, σε ειδήσεις, αξιολογήσεις και βιώσιμες επενδυτικές στρατηγικές. Αποτελεί εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να δημοσιοποιούν και να διαχειρίζονται, με βάση τις επιπτώσεις τους στη μακροπρόθεσμη απόδοσή τους. Παρέχει επίσης πρακτικές οδηγίες σχετικά με τους δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.