Το Electric + Micro Mobility Forum έχει ως σκοπό να εξερευνήσει το μέλλον των Μεταφορών, οι οποίες μεταμορφώνονται χάρη στην ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Παράλληλα αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες Μεταφορών θα βελτιώσουν τις ζωές μας διερευνώντας τα προβλήματα που πιθανώς θα αντιμετωπίσουμε σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και τους τρόπους για να ξεπεράσουμε κάθε σκόπελο και να συγκλίνουμε, ποσοτικά και ποιοτικά, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Απευθύνεται σε:

  • Εισαγωγείς και εμπόρους ηλεκτρικών οχημάτων
  • Παρόχους υπηρεσιών ενέργειας και φόρτισης
  • Κατασκευαστές μπαταριών και εξαρτημάτων για EVs
  • Στελέχη ΟΤΑ, ρυθμιστικές Αρχές και κυβερνητικούς αξιωματούχους
  • Φορείς υπερ της οδικής ασφάλειας