Το newsletter ήδη αποτελεί ένα κεντρικό “σημείο αναφοράς” για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο e-Commerce αλλά και το Digital Marketing, προσφέροντας άμεση και έγκριτη ενημέρωση για όλες τις σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.