Οι εξελίξεις στον χώρο του cloud και των data centers είναι ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο κινείται το συνέδριο Digital Business, που διοργανώνει η Smart Press. Συγκεκριμένα, διερευνεί τις τεχνολογίες μετασχηματισμού που διαμορφώνουν τα σύγχρονα Data Centers και το Cloud Computing στη χώρα μας, τα νέα υβριδικά μοντέλα Data Centers και Cloud, δίνεται έμφαση στις προκλήσεις που αφορούν τη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων, την ασφάλεια, την ταχύτητα αλλά και το κόστος. Το συνέδριο φέρνει στο προσκήνιο το πως οι λύσεις αιχμής όπως το edge computing, Big Data, AI, Analytics και Deep learning θα ανοίξουν τις πόρτες σε μια νέας διάστασης δέσμη λύσεων για την αποθήκευση και την εκμετάλλευση των δεδομένων. Ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, δεδομένου ότι οι επενδύσεις που γίνονται τόσο σε υποδομές Cloud όσο και σε υφιστάμενα αλλά και σε νέα μεγάλα Data Centers είναι τέτοιες που θα φέρουν τη χώρα στο διεθνές προσκήνιο όσον αφορά τον τομέα της αποθήκευσης και αξιοποίησης δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «ψηφιακός χρυσός». Το συνέδριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις, να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ανάπτυξης του Digital Business.