Το BizNow.gr στοχεύει στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, «Disruption in Action»!

website: biznow.gr